Thông tin visa

Thủ tục xin visa New Zealand

Thủ tục xin visa New Zealand

04-02-2015 10:06:22 | Thông tin visa

1. 4 tấm ảnh 4 X 6cm phông trắng (hình mới chụp trong vòng 6 tháng) Xem thêm

Hưóng dẫn thủ tục xin visa New Zealand 2013

Hưóng dẫn thủ tục xin visa New Zealand 2013

04-02-2015 09:49:32 | Thông tin visa

Để có visa du học New Zealand hay giấy phép du học New Zealand Xem thêm

Điều kiện visa và du học New Zealand

Điều kiện visa và du học New Zealand

04-02-2015 09:43:52 | Thông tin visa

Liệt kê các điều kiện để được cấp visa New Zeland. Các nghĩa vụ khi bạn sinh sống tại NewZealand với visa và giấy phép cư trú du học New Zealand. Xem thêm

Thủ tục xin visa du học NewZealand mới nhất

Thủ tục xin visa du học NewZealand mới nhất

04-02-2015 09:33:54 | Thông tin visa

Trong những năm gần đây, sinh viên Việt Nam đang có nhu cầu học tập tại New Zealand Xem thêm

Thủ tục xin visa Du học New Zealand

Thủ tục xin visa Du học New Zealand

04-02-2015 09:24:19 | Thông tin visa

Thị thực sinh viên là sự chứng thực cấp cho bạn trong hộ chiếu cho phép bạn đi đến New Zealand Xem thêmLiên kết các trường

 • La Trobe University
 • University Canada West
 • King's University College
 • University of Western Ontario
 • Niagara College Canada
 • Vancouver Formosa Academy
 • The Great Lakes College of Toronto
 • Studying in Australia
 • studyinaustralia.gov.au
 • Trường Australian Technical and Management College (ATMC)
 • Academia Australia
 • Whitireia
 • university of southern queensland
 • london school of business and finance
 • devry university
 • Humber college
 • ĐẠI HỌC ULSTER
 • columbiacollege.ca
 • Southern nazarene university
 • qc
 • qc
 • qc
 • qc
 • qc
 • Iglobal university
 • Auckland institute of studies - New Zealand
 • OSAC International College
 • Osaka Japanese Language Academy
 • Cao đẳng alphacrucis
 • CANTERBURY LANGUAGE ACADEMY – Sydney
 • Langara the college of higher learning
 • Troy University
 • Công ty Cổ Phần Xây dựng Đà Nẵng
 • Văn phòng công chứng An Phát
 • Trường Cao Đẳng Strathfield, Sydney
 • ESLI
 • ICEF AGENCY 2017-2018
 • TAIE International Institute
 • Học viện KENT - ÚC
 • Trường cao đẳng công lập Fleming College
 • GSM Member Agency
 • Elmhurst College
 • St. John's Academy Vancouver

Đầu trang