Giới thiệu đào tạo ngôn ngữ

Trường trình đào tạo tiếng anh tại trung tâm ngoại ngữ EIC

2014-11-06 09:29:28 | Lượt xem: 2558 | Giới thiệu đào tạo ngôn ngữ

I. KHÓA HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP  II. KHÓA HỌC TIẾNG ANH TỔNG QUÁT  III. TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI  IV. LUYỆN THI TOEIC

I. KHÓA HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP

1.      Giáo trình sử dụng:

-         Giáo trình: New English File (Clive Oxenden)

-         Tài liệu tham khảo: Let’s talk, Inside out, English for Social

2.      Cấp độ và giai đoạn:

Khóa học Tiếng Anh giao tiếp được chia thành các cấp độ khác nhau, theo trình tự từ thấp đến cao để phù hợp với trình độ của từng học viên. Cụ thể, khóa học Tiếng Anh giao tiếp được chia thành bốn cấp độ, mỗi cấp độ chia thành hai giai đoạn, từ sơ cấp đến cao cấp như sau:

CEA: Tiếng Anh giao tiếp sơ cấp cấp độ A

CEB: Tiếng Anh giao tiếp sơ cấp cấp độ B

CPA: Tiếng Anh giao tiếp tiền trung cấp cấp độ A

CPB: Tiếng Anh giao tiếp tiền trung cấp cấp độ B

CIA: Tiếng Anh giao tiếp trung cấp cấp độ A

CIB: Tiếng Anh giao tiếp trung cấp cấp độ B

CAA: Tiếng Anh giao tiếp cao cấp cấp độ A

CAB: Tiếng Anh giao tiếp cao cấp cấp độ B

3.      Nội dung đào tạo:

Xây dưng các kĩ năng giao tiếp từ cơ bản đến nâng cao, củng cố, hoàn thiện và nâng cao vốn từ vựng, ngữ âm, ngữ pháp; giúp học viên tư tin trong mọi tình huống giao tiếp tại học đường, nơi làm việc và trong cuộc sống; làm chủ và phát huy tinh thần sáng tạo tối đa của học viên.

Chương trình chia thành 4 cấp độ chính bao gồm Elementary (sơ cấp), Pre-Intermediate (tiền trung cấp), Intermediate (trung cấp), Advanced (cao cấp); trong đó mỗi cấp độ chia thành hai giai đoạn nhỏ để phù hợp với trình độ của từng học viên, giúp học viên nắm bắt kiến thức một cách sát thực và toàn diện nhất.

4.      Giáo viên giảng dạy:

Giáo viên bản ngữ và giáo viên Việt Nam có trình độ đạt tiêu chuẩn quốc tế, có bằng cấp chứng chỉ giảng dạy Ngoại ngữ như TESOL, CELTA và tốt nghiệp loại xuât sắc tại các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước trực tiếp giảng dạy các khóa học tiếng Anh giao tiếp, đảm bảo học viên có cơ hội tiếp cận phương pháp giảng dạy mới nhất, hiện đại nhất, phù hợp nhất, đáp ứng mội yêu cầu và mục đích của các học viên.

5.      Kiểm tra đánh giá và cấp chứng chỉ

Trong suốt quá trình theo học, học viên sẽ được kiểm tra đánh gía thường xuyên để kịp thời theo sát tiến độ học tập của mình. Khi kết thúc khóa học hay từng giai đoạn, học viên đủ điều kiện đáp ứng các yêu cầu về trình độ, thời gian và thái độ học tập trên lớp khi tham gia các hoạt động sẽ được cấp Chứng chỉ chứng nhận trình độ bởi Trung tâm Ngoại ngữ EIC. Chứng chỉ sẽ là căn cứ và điều kiện để học viên đi tiếp lên các giai đoạn và cấp độ tiếp theo, là cơ sở để học viên xác đinh trình độ Ngoại ngữ của bản thân trước khi có có kế hoạch khác trong học tập, công việc và cuộc sống.

II, KHÓA HỌC TIẾNG ANH TỔNG QUÁT

1.      Giáo trình sử dụng:

-         Giáo trìnhs: New Cutting Edge (Sarah Cunningham)

-         Tài liệu tham khảo: Reading Extra, Listening Extra, Speaking Extra, Writing Extra

2.      Cấp độ và giai đoạn

-         GEA: Tiếng Anh tổng quát cấp độ A

-         GEB: Tiếng Anh tổng quát cấp độ B

-         GPA: Tiếng Anh tổng quát tiền trung cấp độ A

-         GPB: Tiếng Anh tổng quát tiền trung cấp độ B

-         GIA:  Tiếng Anh tổng quát trung cấp độ A

-         GIB:  Tiếng Anh tổng quát trung cấp độ B

-         GIC:  Tiếng Anh tổng quát trung cấp độ A

-         GAA: Tiếng Anh tổng quát cao cấp cấp độ A

-         GAB: Tiếng Anh tổng quát cao cấp cấp độ B

3.      Nội dung đào tạo

Xây dựng các kỹ năng ngôn ngữ từ cơ bản đến nâng cao, củng cố, hoàn thiện và nâng cao vốn từ vựng, ngữ âm, ngữ pháp; giúp học viên tự tin trong mọi tình huống giao tiếp tại học đường, nơi làm việc và trong cuộc sống; làm chủ và phát huy tinh thần sang tạo tối đa của học viên.

Chương trình chia thành 4 cấp độ bao gồm Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate và Advance; trong đó mỗi cấp độ chia thành các giai đoạn nhỏ để phù hợp với trình độ của từng học viên, giúp học viên nắm bắt kiến thức một cách sát thực và toàn diện nhất.

4.      Giáo viên giảng dạy:

Giáo viên bản ngữ và giáo viên Việt Nam có trình độ đạt tiêu chuẩn quốc tế, có bằng cấp chứng chỉ giảng dạy Ngoại ngữ cùng tham gia giảng dạy chương trình tiếng Anh tổng quát nhằm đảm bảo học viên có cơ hội được tiếp cận với phương pháp giảng dạy mới nhất, phù hợp nhất và đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng mọi yêu cầu của từng học viên.

5    Kiểm tra đánh giá và cấp chứng chỉ

Trong suốt quá trình theo học, học viên sẽ được kiểm tra đánh gía thường xuyên để kịp thời theo sát tiến độ học tập của mình. Khi kết thúc khóa học hay từng giai đoạn, học viên đủ điều kiện đáp ứng các yêu cầu về trình độ, thời gian và thái độ học tập trên lớp khi tham gia các hoạt động sẽ được cấp Chứng chỉ chứng nhận trình độ bởi Trung tâm Ngoại ngữ EIC. Chứng chỉ sẽ là căn cứ và điều kiện để học viên đi tiếp lên các giai đoạn và cấp độ tiếp theo, là cơ sở để học viên xác đinh trình độ Ngoại ngữ của bản thân trước khi có có kế hoạch khác trong học tập, công việc và cuộc sống.

III. TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

1.      Giáo trình đào tạo:

-         Giáo trình: Market Leader (David Cotton)

-         Tài liệu tham khảo: Business Vocabulary in Use, Business Planning, Check your English Vocabulary for Business and Administration.

2.      Cấp độ và giai đoạn:

-         BEA: Tiếng Anh thương mại sơ cấp cấp độ A

-         BEB: Tiếng Anh thương mại sơ cấp cấp độ B

-         BPA: Tiếng Anh thương mại tiền trung cấp cấp độ A

-         BPB: Tiếng Anh thương mại tiền trung cấp cấp độ B

-         BIA: Tiếng Anh thương mại trung cấp cấp độ A

-         BIB:  Tiếng Anh thương mại trung cấp cấp độ B

-         BIC:  Tiếng Anh thương mại trung cấp cấp độ C

3.  Nội dung đào tạo

Xây dựng các kiến thức thương mại, vốn từ vựng, ngữ pháp, các tình huống giao tiếp, thương mại như phỏng vấn, thư tín, thuyết trình…; là chương trình Tiếng Anh chuyên sâu cho đối tượng có nhu cầu học tập ngoại ngữ cho công việc của mình.

Chương trình chia thành 3 cấp độ chính bao gồm Elementary, Pre-Intermediate và Intermediate; trong đó mỗi cấp độ chia thành các giai đoạn nhỏ để phù hợp với trình độ của từng học viên, giúp học viên nắm bắt kiến thức một cách sát thực và toàn diện nhất.

4.  Giáo viên giảng dạy:

Giáo viên bản ngữ và giáo viên Việt Nam có trình độ đạt tiêu chuẩn quốc tế, có bằng cấp chứng chỉ giảng dạy Ngoại ngữ cùng tham gia giảng dạy chương trình tiếng Anh Thương mại nhằm đảm bảo học viên có cơ hội được tiếp cận với phương pháp giảng dạy mới nhất, phù hợp nhất và đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng mọi yêu cầu của từng học viên.

5    Kiểm tra đánh giá và cấp chứng chỉ

Trong suốt quá trình theo học, học viên sẽ được kiểm tra đánh gía thường xuyên để kịp thời theo sát tiến độ học tập của mình. Khi kết thúc khóa học hay từng giai đoạn, học viên đủ điều kiện đáp ứng các yêu cầu về trình độ, thời gian và thái độ học tập trên lớp khi tham gia các hoạt động sẽ được cấp Chứng chỉ chứng nhận trình độ bởi Trung tâm Ngoại ngữ EIC. Chứng chỉ sẽ là căn cứ và điều kiện để học viên đi tiếp lên các giai đoạn và cấp độ tiếp theo, là cơ sở để học viên xác đinh trình độ Ngoại ngữ của bản thân trước khi có có kế hoạch khác trong học tập, công việc và cuộc sống.

IV. LUYỆN THI TOEIC

1.      Giáo trình đào tạo:

-         Giáo trìnhs: Toeic Starter, Toeic Developing, Toeic Analysis, Toeic Target

-         Tài liệu tham khảo: Check your Vocabulary for TOEIC, 30 days to the TOEIC tests, How to prepare for the TOEIC test, Practice Test for the TOEIC tests.

2.      Cấp độ và giai đoạn đào tạo:

-         TSA: TOEIC Starter cấp độ A

-         TSB: TOEIC Starter cấp độ B

-         TSC: TOEIC Starter cấp độ C

-         TDA: TOEIC Developing cấp độ A

-         TDB: TOEIC Developing cấp độ B

-         TAA: TOEIC Analysis cấp độ A

-         TAB: TOEIC Analysis cấp độ B

-         TAC: TOEIC Analysis cấp độ C

3.      Nội dung đào tạo.

Test Of English for International Communication là chương trình Tiếng Anh quốc tế dành cho người đi làm. Chứng chỉ TOEIC hiện đang được sử dụng rộng rãi tại tất cả các nước có sử dụng Tiếng Anh và ở Việt Nam nó cũng đang trở thành công cụ đánh giá trình độ Tiếng Anh và tiêu chuẩn tuyển dụng ở các tập đoàn, công ty. Chương trình đã và đang được đưa vào chương trình ngoại ngữ tại hầu hết các trường đại học. Tại EIC, học viên sẽ có cơ hội tìm hiểu và học tập, nắm bắt mọi kỹ năng để đạt được kết quả tốt nhất cho kỳ thi quốc tế này.

Chương trình chia thành 3 cấp độ và tương ứng với mỗi cấp độ là các giai đoạn khác nhau để học viên có thể biết được số điểm tương ứng khi kết thúc khoá học.

4.  Giáo viên giảng dạy:

Giáo viên bản ngữ và giáo viên Việt Nam có trình độ đạt tiêu chuẩn quốc tế, có bằng cấp chứng chỉ giảng dạy Ngoại ngữ cùng tham gia giảng dạy chương trình tiếng Anh TOEIC nhằm đảm bảo học viên có cơ hội được tiếp cận với phương pháp giảng dạy mới nhất, phù hợp nhất và đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng mọi yêu cầu của từng học viên.

5    Kiểm tra đánh giá và cấp chứng chỉ

Trong suốt quá trình theo học, học viên sẽ được kiểm tra đánh gía thường xuyên để kịp thời theo sát tiến độ học tập của mình. Khi kết thúc khóa học hay từng giai đoạn, học viên đủ điều kiện đáp ứng các yêu cầu về trình độ, thời gian và thái độ học tập trên lớp khi tham gia các hoạt động sẽ được cấp Chứng chỉ chứng nhận trình độ bởi Trung tâm Ngoại ngữ EIC. Chứng chỉ sẽ là căn cứ và điều kiện để học viên đi tiếp lên các giai đoạn và cấp độ tiếp theo, là cơ sở để học viên xác đinh trình độ Ngoại ngữ của bản thân trước khi có có kế hoạch khác trong học tập, công việc và cuộc sống.

V. LUYỆN THI IELTS.

1. Giáo trình đào tạo:

    - Giáo trình: Grammar for IELTS; IELTS foundation; IELTS Express

    - Tài liệu tham khảo: Cambridge Ielts 1-7, Ielts Test Builder, 101 Helpful Hints for Ielts, 202 Useful Exercises for IELTS to Success., How to prepare for the IELTS test.

2. Cấp độ và giai đoạn đào tạo

    - IGA: IELTS Grammar cấp độ A

    - IGB: IELTS Grammar cấp độ B

    - IFA: IELTS Foundation cấp độ A

    - IFB: IELTS Foundation cấp độ B

    - IIA: IELTS Intermediate cấp độ A

    - IIB: IELTS Intermediate cấp độ B

    - IIC: IELTS Intermediate cấp độ C

3. Nội dung đào tạo

IELTS (English Language Testing System) là hệ thống trắc nghiệm Anh Ngữ quốc tế. Chương trình IELTS chịu sự giám sát chặt chẽ của ba tổ chức quốc tế là British Council, IDP và Cambridge University. Tại EIC đơn vị chính thức của Hội Đồng Anh Việt Nam đặt tại Hải Phòng, học viên sẽ có cơ hội tìm hiểu về kỳ thi quốc tế này, đồng thời được tham gia học tập theo tiêu chuẩn quốc tế, tiếp cận thông tin cập nhật nhất, chính xác nhất. Chứng chỉ IELTS còn là chứng nhận cho học viên khi sinh sống và học tập tại nước ngoài, do vậy EIC sẽ là cầu nối để học viên đạt được kết quả tốt nhất theo yêu cầu.

Chương trình chia thành các cấp độ khác nhau: từ chuẩn bị vốn ngữ pháp chuyên dụng cho kỳ thi IELTS, đến nền tảng cho kỳ thi IELTS giúp học viên đạt được các mức điểm từ 4.0 đến 7.0 và cao hơn nữa.

4.  Giáo viên giảng dạy:

Giáo viên bản ngữ và giáo viên Việt Nam có trình độ đạt tiêu chuẩn quốc tế, có bằng cấp chứng chỉ giảng dạy Ngoại ngữ cùng tham gia giảng dạy chương trình tiếng Anh IELTS nhằm đảm bảo học viên có cơ hội được tiếp cận với phương pháp giảng dạy mới nhất, phù hợp nhất và đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng mọi yêu cầu của từng học viên.

5    Kiểm tra đánh giá và cấp chứng chỉ

Trong suốt quá trình theo học, học viên sẽ được kiểm tra đánh gía thường xuyên để kịp thời theo sát tiến độ học tập của mình. Khi kết thúc khóa học hay từng giai đoạn, học viên đủ điều kiện đáp ứng các yêu cầu về trình độ, thời gian và thái độ học tập trên lớp khi tham gia các hoạt động sẽ được cấp Chứng chỉ chứng nhận trình độ bởi Trung tâm Ngoại ngữ EIC. Chứng chỉ sẽ là căn cứ và điều kiện để học viên đi tiếp lên các giai đoạn và cấp độ tiếp theo, là cơ sở để học viên xác đinh trình độ Ngoại ngữ của bản thân trước khi có có kế hoạch khác trong học tập, công việc và cuộc sống.Liên kết các trường

 • The Great Lakes College of Toronto
 • Studying in Australia
 • studyinaustralia.gov.au
 • Trường Australian Technical and Management College (ATMC)
 • Academia Australia
 • Whitireia
 • university of southern queensland
 • london school of business and finance
 • devry university
 • Humber college
 • ĐẠI HỌC ULSTER
 • columbiacollege.ca
 • Southern nazarene university
 • qc
 • qc
 • qc
 • qc
 • qc
 • Iglobal university
 • Auckland institute of studies - New Zealand
 • OSAC International College
 • Osaka Japanese Language Academy
 • Cao đẳng alphacrucis
 • CANTERBURY LANGUAGE ACADEMY – Sydney
 • Langara the college of higher learning
 • Troy University
 • Công ty Cổ Phần Xây dựng Đà Nẵng
 • Văn phòng công chứng An Phát
 • Trường Cao Đẳng Strathfield, Sydney
 • ESLI
 • ICEF AGENCY 2017-2018
 • TAIE International Institute
 • Học viện KENT - ÚC
 • Trường cao đẳng công lập Fleming College
 • GSM Member Agency
 • Elmhurst College

Đầu trang