Thông tin trường

Đại học York

Đại học York

14-01-2015 04:19:09 | Thông tin trường

Website: http://www.yorku.ca Địa chỉ: 4700 Keele Street, Toronto, Ontario M3J 1P3 Xem thêm

Surrey School District

Surrey School District

14-01-2015 04:16:55 | Thông tin trường

http://www.sd36.bc.ca 14225 56th Avenue, Surrey, B.C. V3X 3A3 ; Phone: (604) 596-773  ;  Fax: (604) 596-4197 Xem thêm

University Canada West

University Canada West

14-01-2015 04:13:18 | Thông tin trường

Address: 555 Burrad Street, Vancouver, BC, Canada  V7X 1M8 Phone: (778) 788 4623 Website: http://www.ucan.ca   Xem thêm

SHERIDAN COLLEGE

SHERIDAN COLLEGE

14-01-2015 04:11:21 | Thông tin trường

Phone: 905-845-9430 Website: http://www.sheridanc.ca Email: infosheridan@sheridaninstitute.ca   Xem thêm

Trường Cao Đẳng Conestoga

Trường Cao Đẳng Conestoga

14-01-2015 04:09:24 | Thông tin trường

Hiện nay, Conestoga có các khóa đào tạo cấp bằng từ 2 đến 3 năm và cấp chứng chỉ 1 năm của hơn 70 chương trình đào tạo hướng nghiệp và ngành nghề liên quan với hơn 5000 sinh viên theo học, trong đó có có rất nhiều sinh viên quốc tế. Điểm nổi bật của Conestoga là tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm rất cao (94 %). Xem thêm

School District 68

School District 68

14-01-2015 04:07:06 | Thông tin trường

395 Wakesiah Avenue, Nanaimo, British Columbia V9R 3K6 http://www.sd68.bc.ca , Phone: 250 754 5521, Fax:  250 741-5248 Xem thêm

Niagara College

Niagara College

14-01-2015 02:02:55 | Thông tin trường

300 Woodlawn Road, Welland, Ontario L3C 7L3 http://www.niagaracollege.ca Phone: +1-905 736 0713 Xem thêm

Trường cao đẳng quốc tế Columbia

Trường cao đẳng quốc tế Columbia

14-01-2015 01:57:06 | Thông tin trường

1003 Main Street West, Hamilton, Ontario, Canada L8S 4P3 Tel: +1 (905) 572 9332; Fax: +1 (905) 572 9332 , http://www.cic-totalcare.com/en/ Xem thêm

Langley School

Langley School

14-01-2015 01:49:24 | Thông tin trường

Địa chỉ: 4875-222nd Street, Langley BC  V3A 3Z7  Canada Website:  www.studyinlangley.com Email:  isp@sd35.bc.ca; Điện thoại: 604 534 7891 ; Fax:   604 532 1450 Xem thêm

 Bronte College

Bronte College

14-01-2015 11:54:17 | Thông tin trường

88 Bronte College Court, Missisauga, Ontario, L5B 1M9, Canada Phone: (905) 270 7788 http://www.brontecollege.ca/ Xem thêmLiên kết các trường

 • La Trobe University
 • University Canada West
 • King's University College
 • University of Western Ontario
 • Niagara College Canada
 • Vancouver Formosa Academy
 • The Great Lakes College of Toronto
 • Studying in Australia
 • studyinaustralia.gov.au
 • Trường Australian Technical and Management College (ATMC)
 • Academia Australia
 • Whitireia
 • university of southern queensland
 • london school of business and finance
 • devry university
 • Humber college
 • ĐẠI HỌC ULSTER
 • columbiacollege.ca
 • Southern nazarene university
 • qc
 • qc
 • qc
 • qc
 • qc
 • Iglobal university
 • Auckland institute of studies - New Zealand
 • OSAC International College
 • Osaka Japanese Language Academy
 • Cao đẳng alphacrucis
 • CANTERBURY LANGUAGE ACADEMY – Sydney
 • Langara the college of higher learning
 • Troy University
 • Công ty Cổ Phần Xây dựng Đà Nẵng
 • Văn phòng công chứng An Phát
 • Trường Cao Đẳng Strathfield, Sydney
 • ESLI
 • ICEF AGENCY 2017-2018
 • TAIE International Institute
 • Học viện KENT - ÚC
 • Trường cao đẳng công lập Fleming College
 • GSM Member Agency
 • Elmhurst College
 • St. John's Academy Vancouver

Đầu trang