Thông tin visa

University Of Southern Queensland - Sydney

2015-01-15 10:09:04 | Lượt xem: 2005 | Thông tin visa

USQ đã xây dựng danh tiếng thông qua các chương trình đào tạo có chất lượng, được công nhận trên toàn thế giới bởi những tổ chức chuyên nghiệp và những nhà tuyển dụng có uy tín. Được chứng nhận bởi ISO9001 và là thành viên của ACU và IAU.

* USQ  là Đại học được Chính phủ công nhận của Queensland và Australia .

* USQ đã xây dựng danh tiếng thông qua các chương trình đào tạo có chất lượng, được công nhận trên toàn thế giới bởi những tổ chức chuyên nghiệp và những nhà tuyển dụng có uy tín.

* Được chứng nhận bởi ISO9001 và là thành viên của ACU và IAU.

* Năm 2010 đứng trong top 3 các trường ĐH trên thế với Hệ đào tạo từ xa.

* Năm 2009 USQ đứng đầu tại Queensland và thứ 4 tại Úc trong cuộc khảo sát độc lập về sự hài lòng của sinh viên. Cuộc khảo sát Sweeney thu thập ý kiến của 5000 sinh viên đến từ 30 trường ĐH tại Úc.

* Năm 2008 thư viện USQ đứng thứ 1 tại Úc trong cuộc khảo sát sự hài lòng của khách hàng.

* Chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu “Trường ĐH có hình thức giảng dạy trong và ngoài nhà trường tốt nhất thế giới” – Hội đồng quốc tế về hình thức đào tạo từ xa và mở rộng.

* Năm 2000-2001 là một trong số những trường đạt giải Sách Hướng dẫn ĐH tốt trong “Trường ĐH của năm”

* Các cuộc khảo sát về tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường có kinh nghiệm sau giáo dục tại USQ là rất cao.

* Các chương trình và khóa học rộng, đa dạng.

* Môi trường học tập thân thiện cho cả SV học tại trường và học từ xa.

* Dịch vụ tốt nhất hỗ trợ học tập cho sinh viên.

* Lớp học theo quy mô nhỏ, ít học viên.

* Đại học đa văn hóa.

* Học phí hợp lý.

* Sinh viên tốt nghiệp tại USQ có việc làm khắp nơi trên thế giới

* Trường có hàng loạt các Chương trình UG & PG /cấp bằng với ngành nghề có nhu cầu rất cao tại địa phương và thị trường lao động thế giới.

* Cung cấp cho sinh viên hàng loạt các dịch vụ trợ cấp xã hội và nghiên cứu rộng khắp.

* Các trung tâm giải trí tại trường và dịch vụ hỗ trợ sinh viên hiệu quả.

* Trường nằm rất gần trung tâm của CBD của Sydney

IAU.

* USQ  là Đại học được Chính phủ công nhận của Queensland và Australia .

* USQ đã xây dựng danh tiếng thông qua các chương trình đào tạo có chất lượng, được công nhận trên toàn thế giới bởi những tổ chức chuyên nghiệp và những nhà tuyển dụng có uy tín.

* Được chứng nhận bởi ISO9001 và là thành viên của ACU và IAU.

* Năm 2010 đứng trong top 3 các trường ĐH trên thế với Hệ đào tạo từ xa.

* Năm 2009 USQ đứng đầu tại Queensland và thứ 4 tại Úc trong cuộc khảo sát độc lập về sự hài lòng của sinh viên. Cuộc khảo sát Sweeney thu thập ý kiến của 5000 sinh viên đến từ 30 trường ĐH tại Úc.

* Năm 2008 thư viện USQ đứng thứ 1 tại Úc trong cuộc khảo sát sự hài lòng của khách hàng.

* Chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu “Trường ĐH có hình thức giảng dạy trong và ngoài nhà trường tốt nhất thế giới” – Hội đồng quốc tế về hình thức đào tạo từ xa và mở rộng.

* Năm 2000-2001 là một trong số những trường đạt giải Sách Hướng dẫn ĐH tốt trong “Trường ĐH của năm”

* Các cuộc khảo sát về tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường có kinh nghiệm sau giáo dục tại USQ là rất cao.

* Các chương trình và khóa học rộng, đa dạng.

* Môi trường học tập thân thiện cho cả SV học tại trường và học từ xa.

* Dịch vụ tốt nhất hỗ trợ học tập cho sinh viên.

* Lớp học theo quy mô nhỏ, ít học viên.

* Đại học đa văn hóa.

* Học phí hợp lý.

* Sinh viên tốt nghiệp tại USQ có việc làm khắp nơi trên thế giới

* Trường có hàng loạt các Chương trình UG & PG /cấp bằng với ngành nghề có nhu cầu rất cao tại địa phương và thị trường lao động thế giới.

* Cung cấp cho sinh viên hàng loạt các dịch vụ trợ cấp xã hội và nghiên cứu rộng khắp.

* Các trung tâm giải trí tại trường và dịch vụ hỗ trợ sinh viên hiệu quả.

* Trường nằm rất gần trung tâm của CBD của Sydney

 

Các khóa học:

Các khóa học đại học

- Bằng Quản trị kinh doanh. (DPBA)

- Cử nhân công nghệ thông tin (BITC)

- Cử nhân quản trị kinh doanh (BBAD)

- Cử nhân kinh doanh (BBus)-Chuyên ngành Công nghệ thông tin

- Cử nhân Thương mại (BCOM)-Chuyên ngành Kế toán

Các khóa học sau đại học

- Thạc sĩ Hệ thống thông tin (MIST&MISX)

- Thạc sĩ Kế toán chuyên nghiệp (MP12&MPAE)

- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – Tổng hợp (MBAD)

- Bằng sau ĐH về Kinh doanh (PCBS)

- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh & Thạc sĩ Kế toán chuyên nghiệp (MBPA)

- Bằng sau ĐH về Kinh doanh (GDBS) – Chuyên về:

        + Hệ thống thông tin

        + Kế toán

 Diploma về Quản trị kinh doanh (DPBA)-573 lớp phụ trợ (Hệ cao hơn)

- Chương trình chính quy 1 năm

- Bắt đầu: tháng 3, tháng 7 và tháng 11

- Chỉ có 8 khóa học (đơn vị học trình) trong 1 năm

Điều kiện:

+Lớp 12 có 50% số điểm hoặc tương đương với lớp 12 của Úc (Tham khảo sách hướng dẫn đầu vào UG )

+IELTS 6.0 hoặc cao hơn, không có điểm kỹ năng nào dưới: 5.5

+Học phí: AUD $2.230 cho mỗi khóa học (đơn vị học trình). Tổng cộng khoảng: AUD$ 17.840

Vào học trong năm thứ 2: Học xong 1 năm khóa Diploma về quản trị kinh doanh, sinh viên sẽ được vào luôn năm 2 của khóa Cử nhân quản trị kinh doanh, Cử nhân thương mại  (chuyên ngành kế toán), Cử nhân Công nghệ thông tin và Cử nhân kinh doanh.

 BBA/BBUS Cử nhân kinh doanh/Cử nhân kinh doanh /BCOM Cử nhân thương mại (Chuyên ngành kế toán)/BITC Cử nhân Công nghệ thong tin

- Chương trình học chính quy 3 năm ( 2 năm sau DPBA)

- 24 khóa học (đơn vị học trình)

Điều kiện:

+Năm lớp 12 với 60% số điểm hoặc tương đương năm lớp 12 của Úc

+IELTS 6.0 hoặc cao hơn, không có điểm kỹ năng nào dưới: 5.5

+Học phí: $ 2230 mỗi khóa học (đơn vị học trình). Tổng cộng khoảng: $ 53.520.

Thạc sĩ kế  toán chuyên nghiệp (MPA/MPAE)

-         Chương trình chính quy 2 năm

-         Được chứng nhận bởi CPA/CAA

-         Chương trình học bao gồm:

-         MP12 hoặc MPAE/MP16

-         12 đơn vị/khóa         16 đơn vị/khóa

-         $2440 cho mỗi đơn vị học trình

-         Tổng học phí khóa kế toán chuyên nghiệp MPA khoảng $29,280 . 

-         Tổng học phí MPAE khoảng $39,040

Yêu cầu đầu vào với chương trình MPA 12 / MPA 16 (Thạc sĩ kế toán chuyên nghiệp)

MPA 12 Thạc sĩ kế toán chuyên nghiệp

- Có bằng cử nhân lĩnh vực khác không phải là Kế toán.

- Có bằng tương đương/ bằng với Bằng cử nhân của Úc (theo thông tin dữ liệu quốc gia tại NOOSR-AEI)

- Đạt tiêu chuẩn tiếng anh ĐH: IELTS 6.0 hoặc hơn không có môn kỹ năng nào dưới 5.5

 MPA 16 Thạc sĩ kế toán chuyên nghiệp

- Tương đương trình độ lớp 12 của Úc

- Được công nhận có bằng 2 năm hoặc đã học 2 năm (Không phải bằng NOOSR ) sau năm lớp 12.

 Thạc sĩ Hệ thống thông tin (MIST/MISX)

-         Chương trình chính quy 2 năm

-         Được hiệp hội Máy tính Úc ACS chứng nhận.

-         Chương trình bao gồm:

MIST

12 khóa (đơn vị học trình)

6 khoá: $2.180

6 khóa: $2.420

Tổng phí các khóa khoảng $27.600

 MISX

16 khóa (đơn vị học trình)

10 khóa : $2.180

6 khóa : $2.420

Tổng phí các khóa khoảng $36.320

Yêu cầu đầu vào đối với các chương trình MIST và MISX (Thạc sĩ Hệ thống thông tin)

MIST

- Đã có bằng cử nhân tương đương bằng cử nhân tại Úc (theo dữ liệu quốc gia AEI-NOOSR).

-  Đạt yêu cầu trình độ tiếng anh ĐH: IELTS 6.0 hoặc hơn không có điểm kỹ năng nào dưới 5.5

-  Có kiến thức cơ bản về máy tính.

MISX

-  Trình độ tương đương lớp 12 của Úc.

-  Được công nhận có bằng 2 năm hoặc sinh viên năm thứ 2 (Không thuộc bằng cấp của NOOSR) sau lớp 12.

-  Đạt yêu cầu trình độ tiếng anh Đại học: IELTS 6.0 hoặc hơn không có điểm kỹ năng nào dưới 5.5

-  Có kiến thức cơ bản về máy tính.

 Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBAD)

- Chương trình chính quy 2 năm

- 12 khóa (đơn vị học trình)

- Học phí 2.440 /khóa

- Tổng số: khoảng $29,280

 Yêu cầu đầu vào Quản trị kinh doanh MBAD:

- Đã có bằng cử nhân được công nhận.

- IELTS 6.5 hoặc hơn, không có điểm kỹ năng nào dưới 6.0

- 3 năm kinh nghiệm làm việc

HOẶC đối với người chưa tốt nghiệp/Không có kinh nghiệm làm việc được tuyển theo PCBS:

-  Sau khi tốt nghiệp lớp 12 có bằng  2 năm (Không thuộc bằng NOOSR)+5 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian. (4+8 khóa học)- 12 môn học

 Với sinh viên không có bất cứ kinh nghiệm làm việc nào (Với bằng cấp đã được chứng nhận của NOOSR):

- Sinh viên có thể học MBAD Thạc sĩ quản trị kinh doanh thông qua bằng Kinh doanh sau tốt nghiệp  (4 môn) nhưng phải hoàn thành tất cả 12 môn trong MBAD

Tổng số 16 môn ($2.400x16=38.400)

 Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và thạc sĩ kế toán chuyên nghiệp (MBPA)

- Chương trình chính quy 2 năm

- Chương trình MPA cho phép sinh viên tốt nghiệp khác ngành kế toán có thể có bằng thạc sĩ kế toán. MPA nhắm đến việc giúp sinh viên sau tốt nghiệp có cách giải quyết nhạy bén hơn các yêu cầu quản lý trong kinh doanh hiện đại.

- 16 khóa (đơn vị học trình)

- Học phí $2.440/khóa, Tổng cộng học phí : $39.040

Yêu cầu đầu vào với MBPA

   - Có bằng cử nhân của bất cứ ngành nào liên quan hoặc tương đương với bằng cử nhân của Úc. (Theo dữ liệu quốc gia AEI-NOOSR)

- Ứng viên cũng phải đạt được trình độ  tiếng anh sau ĐH thông thạo: IELTS 6.5 hoặc hơn không có điểm kỹ năng nào dưới 6.0

- Tối thiểu đủ 2 năm kinh nghiệm làm việc ngành tương ứng hoặc có liên quan.

 Bằng sau tốt nghiệp ngành Kinh doanh

- 1 năm hệ chính quy (Hệ thống thông tin hoặc Kế toán)

- 2 chuyên ngành – Hệ thống thông tin và kế toán

- 8 môn học, học phí mỗi môn là $2.400, Tổng cộng: khoảng $19.200

-  Sinh viên sẽ được miễn hoàn toàn những môn đã học trong GDBS Bằng tốt nghiệp quản trị kinh doanh cho chương trình  Thạc sĩ kế toán chuyên nghiệp MP12/MPAE và Thạc sĩ Hệ thống thông tin MIST/MISX

- Sinh viên đủ điều kiện học Thạc sĩ Hệ thống thông tin/Thạc sĩ kế toán chuyên nghiệp MIST/MP12 sẽ học thêm 4 khóa nữa để lấy bằng Thạc sĩ và sinh viên của Thạc sĩ kế toán chuyên nghiệp mở rộng và Thạc sĩ Hệ thống thông tin  mở rộng MPAE/MISX sẽ học thêm 8 khóa nữa để lấy bằng Thạc sĩ.

Yêu cầu đầu vào

-  Tương đương trình độ lớp 12 của Úc

-  Được công nhận có bằng 2 năm hoặc đang học năm thứ 2 (Không phải bằng Cử nhân hay chứng nhận NOOSR)

-  Đạt yêu cầu về trình độ tiếng anh: IELTS 6.0 hoặc hơn không có điểm kỹ năng nào dưới 5.5 

Các chi phí khác

-   Phí đăng ký: $200

-   Bảo hiểm cho sinh viên nước ngoài (OSHC):

+ 13 tháng: $418

+ 26 tháng: $852

+ 38 tháng: $1.312

-         Đặt chỗ ăn ở: $110/người/ đưa đón tại sân bay.

 Công việc làm thêm ngoài giờ học:

- Bạn có thể làm thêm tối đa 20 giờ mỗi tuần trong suốt học kỳ, và không hạn chế thời gian khi bạn không phải đi học hoặc trong kỳ nghỉ.

- Thông thường bạn được phép làm tối đa 20 giờ một tuần nhưng trong một số trường hợp bạn có thể làm toàn bộ thời gian.

- Bạn phải đăng ký xin làm thêm với DIAC khi bắt đầu khóa học của bạn tại ÚC.

- Một số trang tìm việc có uy tín:Liên kết các trường

 • The Great Lakes College of Toronto
 • Studying in Australia
 • studyinaustralia.gov.au
 • Trường Australian Technical and Management College (ATMC)
 • Academia Australia
 • Whitireia
 • university of southern queensland
 • london school of business and finance
 • devry university
 • Humber college
 • ĐẠI HỌC ULSTER
 • columbiacollege.ca
 • Southern nazarene university
 • qc
 • qc
 • qc
 • qc
 • qc
 • Iglobal university
 • Auckland institute of studies - New Zealand
 • OSAC International College
 • Osaka Japanese Language Academy
 • Cao đẳng alphacrucis
 • CANTERBURY LANGUAGE ACADEMY – Sydney
 • Langara the college of higher learning
 • Troy University
 • Công ty Cổ Phần Xây dựng Đà Nẵng
 • Văn phòng công chứng An Phát
 • Trường Cao Đẳng Strathfield, Sydney
 • ESLI
 • ICEF AGENCY 2017-2018
 • TAIE International Institute
 • Học viện KENT - ÚC
 • Trường cao đẳng công lập Fleming College
 • GSM Member Agency
 • Elmhurst College

Đầu trang